Debata historyczna

W piątek 30 listopada grupa naszych uczniów uczestniczyła w debacie historycznej „Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. W poszukiwaniu genius loci miasta” zorganizowanej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W dyskusji brali udział wybitni historycy, znawcy dziejów Gdańska. Debatę poprzedzały półgodzinne wystąpienia każdego z uczestników. Tematy związane były z rolą Gdańska i Pomorza Gdańskiego w średniowieczu i okresie nowożytnym. Dla uczniów była to doskonała okazja do poznania środowiska naukowego, jak również sposobu prowadzenia dyskusji naukowej.