Plan lekcji od 2 września 2019 r.

 Plan obowiązujący od 2 września 2019 r.:

 

Plan dla klas – Plan klas od 2.09.2019 r.

 

Plan nauczycieli – Plany nauczycieli od 2.09.2019 r.