Plan lekcji od 14.01.2019 r.

 Plan obowiązujący od 14 stycznia 2019 r.:

 

Plan dla klas – Plan dla klas od 14.01.2019 r 

 

Plan nauczycieli – Plan dla nauczycieli od 14.01.2019 r