Projekt 3.3.1. Podzadanie 2.4.

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej:

 

Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

 

 

W ramach Projektu: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Powiat Wejherowski w ramach poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 trwa nabór na staże i praktyki zawodowe podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe w branżach Energetyka i ekoenergetyka oraz ICT i elektronika. Szczegóły TU